Szanowny Kliencie,
Pragniemy poinformować, iż z dniem 31.12.2020 r. uległ zmianie Regulamin sklepu internetowego  Wonder- photoshop  Zmiana polega na wprowadzeniu do Regulaminu zapisów dotyczących poszerzenia zakresu uprawnień osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie ma dla niej charakteru zawodowego w związku z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które weszły w życie z dniem 01.01.2021 r.
Regulamin w nowym brzmieniu został dołączony do niniejszej wiadomości oraz jest dostępny pod adresem https://www.wonder-photoshop.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r.

Właścicielem serwisu jest AGFA StarPrint z siedzibą w Wołowie przy ulicy Zwycięstwa 20 wpisaną do rejestru handlowego z numerem REGON: 930550500, NIP 917-100-06-03

 1. Zwroty (czas na zwrot)
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
  3. Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu z którego został wysłany.
  4. Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany na początku Regulaminu).
  5. Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Wonder-photoshop może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
  6. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wonder- photoshop, Wonder- photoshop nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Reklamacje (czas na rozpatrzenie)
  1. Wonder- photoshop ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność sklepu z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
  2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Wonder- photoshop nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez wykonawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Wonder- photoshop może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  4. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.
  5. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi reklamacje prosimy składać na adres sklepu, z którego został wysłany.
  6. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na początku Regulaminu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany na początku Regulaminu).
 3. Odstąpienie od Umowy
  1. Klient może odstąpić na piśmie od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu z godnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Powyższe uprawnienie przysługuje Klientowi wyłącznie, gdy zwracany produkt jest w stanie niezmienionym (w tym zawiera kompletne wyposażenie, akcesoria i dokumenty), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów.
  3. Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu z którego został wysłany. Przesyłkę można dostarczyć w dowolny sposób (tzn. poczta, kurier).
  4. Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zwrotu (link do formularza podany na początku Regulaminu).
  5. Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma, niezwłocznie od momentu otrzymania zwróconego zamówienia, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy.
 4. Płatności

  Zamówienia w sklepie internetowym Wonder- photoshop , można opłacać na dwa sposoby:

  1. przy odbiorze, czyli dostawa za pobraniem
  2. płatność online, za pomocą Centrum Rozliczeniowego Dotpay ( e-przelew, płatność kartą lub przelew tradycyjny )